Kwaliteit, Milieu en MVO

Kwaliteitsdoelen

Het onderscheidend vermogen van Schoondergang Van Zwanenburg wordt in hoge mate bepaald door de hoge kwaliteitsdoelen. die wij onszelf hebben gesteld. Alle procedures met betrekking tot de werkzaamheden en doelstellingen die wij onszelf opleggen, zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Dit kwaliteitshandboek is verschenen in het kader van Schoondergang Van Zwanenburg’s kwaliteitstraject. Met de klant als uitgangspunt is een kwaliteitssysteem ontworpen, dat zichzelf voortdurend controleert en toegesneden is op onze werkwijze en waarin analyses van klachten, verbetervoorstellen en klanttevredenheidsonderzoeken een cruciale rol spelen. Het door ons behaalde ISO 9001:2008 certificaat geeft onze externe relaties het gerechtvaardigd vertrouwen dat zij geleverd krijgen, wat zij met Schoondergang Van Zwanenburg hebben afgesproken.

Milieu

Schoondergang Van Zwanenburg is zich ervan bewust dat sommige natuurlijke hulpbronnen eindig zijn en dat daar dus op verantwoorde wijze mee moet worden omgesprongen. Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieubescherming. Verder is een belangrijk criterium bij het zoeken en beoordelen van een leverancier/producent de wijze waarop zij met het milieu omgaan. Daarnaast heeft Schoondergang Van Zwanenburg zelf een aantal terreinen vastgesteld, waarop zij een effectieve bijdrage kan leveren aan het minder belasten van het milieu. Al deze ogenschijnlijk kleine aanpassingen, dragen gelet op de bij ons dagelijks repeterende factor en de grootschaligheid ervan gigantisch bij. Schoondergang Van Zwanenburg onderhoudt contacten met haar zakenpartners op basis van hoogstaande ethische normen en hanteert een zeer strikt inkoopbeleid waar het gaat om kinderarbeid, milieuaspecten, regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid bij leveranciers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring en donaties voor de meest uiteenlopende activiteiten. Schoondergang Van Zwanenburg is er echter niet het bedrijf naar om hiermee naar buiten te treden of ermee te koop te lopen. Aangezien Schoondergang Van Zwanenburg qua goederen en diensten dicht bij de markt van eten en drinken zit en aangezien dit een grote rol speelt wat betreft gezondheid en mogelijkheden in onze wereld, is het hopelijk duidelijk dat wij met veel initiatieven in aanraking komen en deze ook van harte ondersteunen. Sommige initiatieven helpen wij structureel en weer andere acties op incidentele basis.