Nieuwe tenaamstelling per 1 november 2017!

Nieuwe tenaamstelling per 1 november 2017!

Belangrijke informatie betreffende wijziging tenaamstelling, KvK-nummers, BTW-nummers, bankrekeningnummers en adresgegevens werkmaatschappijen Schoondergang Van Zwanenburg.


.

Geachte relatie,

 

Graag willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen die elkaar in een snel tempo binnen onze organisatie hebben opgevolgd en toelichting behoeven.

 

Na de overname van ATK Grootkeukentechniek en De Koksmaat, is per 1 april dit jaar ATK Van Zwanenburg gefuseerd met Schoondergang. Twee bedrijven met een rijke historie, kennis en ervaring in professionele keukens en restaurantbenodigdheden. 
Dit houdt in dat we vanaf heden verder gaan onder de naam Schoondergang Van Zwanenburg (SVZ) met kantoren in Capelle aan den IJssel en Zoeterwoude-Rijndijk.

    

Dit heeft gevolgen voor de tenaamstelling van uw facturen en de e-mailadressen van ons bedrijf. Wij willen u vragen alle vermeldingen en/of wijzigingen per 1 november 2017 aan te passen naar onze nieuwe bedrijfsnaam en de daarbij behorende aanvullende informatie. Daarnaast vragen wij u de bankrekening- en adresgegevens correct aan te passen in uw eigen systeem. 


Klik hier voor het overzicht met de nieuwe tenaamstelling en aanvullende gegevens!


Had u voorheen een overeenkomst met ATK Grootkeukentechniek B.V.? 
Dan zal na de afronding van de fusie (medio november) uw overeenkomst van rechtswege overgaan naar Schoondergang Van Zwanenburg Service en Onderhoud B.V. Wij willen u, vooruitlopend op de afronding van de fusie, alvast verzoeken om facturen en betalingen vanaf 1 november 2017 te adresseren aan Schoondergang Van Zwanenburg Service en Onderhoud B.V.

 

Tot slot verzoeken wij u om de overige belanghebbenden binnen uw organisatie te informeren over bovenstaande wijzigingen.

 

Deze fusie brengt, voor u als relatie, verder geen verandering met zich mee behalve het feit dat wij als nieuwe organisatie beter in staat zijn om ons service niveau nog verder te optimaliseren.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn te allen tijde bereid om een nadere toelichting te verstrekken. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@svz.nl.Deel dit bericht